รางวัลแห่งความภาคภูมิใจระดับประเทศ ของพวกเราชาวตำบลไร่โคก

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคก ได้รับรางวัลที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบล ประเภททั่วไป 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง