ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคก
หมู่ที่ 3 ตำบลไร่โคก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150
เบอร์โทรศัพท์ 032-790248 เบอร์โทรสาร 032-790248
สายด่วนองค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคก 032473423พิกัด GPS : 13.115842, 99.834878