การกำหนดวัน เวลา สถานที่ และวธีการเลือกสรรบุคคลเข้ารับเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!