สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด 51-80 คน ตอกเสาเข็ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง